top of page

Kudüs'ün Tarihi

DİNLER TARİHİNİN BAŞKENTİ KUDÜS

Dünya tarihinde önemi ciddi boyutlara ulaşmış olan, şehri ele geçirebilmek için uğrunda can verilmiş olunan, Müslümanların, Yahudilerin ve Hristiyanların gözünün üstünde olduğu bir şehirdir Kudüs. Zamana bağlı olarak Kudüs’ün üzerinde ne denli olaylar yaşanmış ve Kudüs hakkında neler söyleyebiliriz, bir görelim bakalım.

KUDÜS’ÜN KURULUŞU


Kudüs Mescid-i Haram’dan 40 yıl sonra kurulmuş olan bir şehirdir. Fakat kuruluş tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. MÖ 3000 yılında şehre ilk hicret Arap Kenaniler tarafından yapılmıştır. Bölgenin adını “Kenan Yeri” koymuşlardır.

( Kudüs şehri, yapılan göçler sonucunda Arap yarımadasının kuzeyine ve Akdeniz’e kadar genişlemiştir.)

Daha sonra Kenaniler şehir kurmuşlardır ve bu şehrin adı “Urşelim” olmuştur. Şehir, daha da yapılandırılıp gelişince adını “Yebus” koymuşlardır. Kenaniler yıllar boyunca Kudüs’e yapılan saldırılara karşı çıkarak şehri korudular.

Calut’un güçlü ordularına karşı verilen mücadele sonucunda Allah İsrail Oğullarına Davut Peygamberi ve Süleyman peygamberi gönderdi. Süleyman Peygamber Kudüs’ü imar etti Mescid-i Aksa’yı inşa etti bu beldeye İslam’ı hakim kıldı.


KUDÜS ŞEHRİ ÜZERİNDE

YAŞANMIŞ OLAN YIKIMLAR


1.YIKIM : BABİL SÜRGÜNÜ

İsrailoğulları zamanında Süleyman Peygamber vefat etmiş, devlet “Yehuda ve İsrail” olmak üzere ikiye ayrılmıştır. O zamanlar Babil Devleti o topraklara egemen olmak amacıyla Yahudilere saldırır. Birçok Yahudi öldürülür ve Süleyman Mabedi’ni yıkarlar. Babil Devleti bir vakte kadar orada kalır ve sonra yerine Pers İmparatorluğu kurulur. Perslerin ve Romalıların izinleri ile birlikte Kudüs’te Yahudi Krallığı kurulur. Şehir tam anlamıyla yeniden yapılandırılır.

2.YIKIM : ROMALILAR

Yahudiler ve Romalılar arasında bir gerginlik peyda olmuştur ki, bu gerginlik yerini çarpışmalara bırakmıştır. O vakitler Hz. İsa hor görülüp Yahudiler tarafından öldürülmeye çalışılmıştı. ( Roma ile aralarındaki gerginlikten kaynaklanıyor )

Roma İmparatoru oğlu Titus’ u Kudüs üzerine gönderir. Romalılar Titus önderliğinde yıkılmış Süleyman Mabedinden sonra yapılmış olan ikinci mabedi de yıkarlar. Yüklü miktarda ganimet Roma’ ya taşınır. Titus, Yahudilere büyük zarar verse de bu durum Yahudiler için yeterli olmayacaktır. Roma İmparatoru, Yahudilere büyük sürgün kararı çıkarır ve Yahudiler Dünya’ nın farklı farklı yerlerine göç eder. Daha sonraları Kudüs 200 bin kişilik bir Hıristiyan şehrine dönüşür. Lakin Hz.Ömer zamanında Kudüs Müslümanların eline geçer.

PEYGAMBERLER DİYARI KUDÜS


Kudüs’ü önemli bir şehir haline getiren sebeplerden birisi de bazı peygamberlerin Kudüs hayatına tanık olmasındandır. Bu peygamberler, Kudüs’e birtakım izler bırakmıştır ve halen hafızalarda bu olaylar durmaya devam etmektedir.

Hz. İbrahim’in eşi Sare ile Mısır’ a giderken uğradıkları bir yer olmakla birlikte Hz. İbrahim’in kabrinin bulunduğu şehirdir.

Hz. Yusuf Kudüs’ te doğup büyümüştür. Kendisini kıskanan kardeşleri tarafından kuyuya atılır ve babaları Yakup’ a yalan bahaneyi Kudüs şehrinde söylemişlerdir.

Hz. Yakup’ un soyundan gelen Hz. Musa Mısır’da doğup büyüdü ve firavunla mücadele ettikten sonra İsrailoğullarını Filistin’ e yani Kudüs topraklarına sürmüştür.

Hz. Davud, Kudüs’ü fethederek devletinin başkenti ya pmıştır. Aynı zamanda Hz. Süleyman’ın Mescid-i Aksa’ yı ve Süleyman Mabedi’ ni yaptırdığı bir yerdir.

Kudüs’te bulunan mabet Hz. Zekeriyya’ ya teslim edilmiştir. Ve

Kudüs, Hz. İsa’ yı babasız dünyaya getiren Hz. Meryem’ in

mucizesinin gerçekleştiği şehirdir.

Yeryüzüne gönderilen son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v) İsra mucizesiyle Mescid-i Haram’ dan Mescid-i Aksa’ ya yürütülmüştür, ve miraç ile de Mescid-i Aksa’ dan yükselmiştir.

HAÇLI SEFERLERİ


Hıristiyan dünyasının bir araya gelerek Kudüs’ü ele geçirme amacıyla Türk İslam dünyası üzerine yapmış olduğu saldırılara haçlı seferleri diyoruz.

1096 yılından 1270 yılına kadar Kudüs’e sekiz haçlı seferi yapılmış fakat Kudüs’e ulaşılmış olsa bile en sonunda Kudüs Müslümanların elinde kalmıştır.

Şehir bir süre sonra Moğolların (İlhanlıların) eline geçti. Ama daha sonra Memluklular Kudüs’ü İlhanlılarından almak amacıyla 1259 yılında İlhanlılara saldırırlar. (Ayn Calut Savaşı)

Savaşı Memluklu Devleti kazanır ve bir süre Kudüs Memlukluların elinde kalır taa ki Osmanlı Devleti 1517 yılında Kudüs’ü hakimiyeti altına alana kadar.

YAVUZ SULTAN SELİM VE KUDÜS


Yavuz Sultan Selim, Mısır’a sefer düzenlemek amacıyla hazırlıklara başladı. 1517’de yaptığı Ridaniye Savaşı’nı kazandı ve Memluklu Devleti’ne son verildi. Böylelikle Kudüs ve beraberindeki birçok şehir Osmanlı Devleti’nin eline geçti.

Kudüs 400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Bu süre zarfında Osmanlı padişahlarının Kudüs’e birçok güzel hizmeti olmuştur.

KUDÜS’ÜN ELDEN ÇIKMASI


1917 yılında Kudüs şehri İngilizlerin eline geçti. 1948 yılına gelindiğinde İngilizler bölgeden çekildi ve bölgeye İsrail işgalci kuvvetlerini yerleştirdi. Filistin’i haksız yere işgal ettiler ve Kudüs şehri ikiye ayrıldı. Batı Kudüs İsrail işgali altındayken Doğu Kudüs Müslüman Arapların elindeydi. 1967’de İsrail şehrin tamamını işgal etti.

Şu anda İsrail, Filistinli müslüman kardeşlerimizin haklarını hiçe sayıyor ve özgürlüklerini elinden alıyor. İsrail, Mescid-i Aksa’yı abluka altına almış vaziyette. Bu duruma sessiz kalmamalıyız ve İsrail’in yok olması için mücadele vermeliyiz.29 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page